20 enero, 2020
Logo AOU 1

Concurso Fiscalizador Convenio AOU

Concurso Fiscalizador Convenios AOU Se llama a aspirantes para ocupar 2 (dos) cargos Titulares y 2 (dos) Suplentes como fiscalizadores de adultos en atención por convenios, […]

Sociedades Cientificas AOU

a1
a2
a3
a4
a5

a6
a7
a8
a9
b1

Seccionales AOU


Seccional-de-Imagenologia
suloa
solf
Seccional de Gerodontología – atención adulto mayor
Seccional-de-Protesis-Buco-Maxilo-Facial-implantes